българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

име презиме фамилия УИН 3113
Соня Петрова Найденова 2200482 София
Евелина Иванова Велинова-Денчева 2200483 София
Камелия Михайлова Симеонова 2200486 София
Рая Димитрова Владимирова 2200484 София
Анелия Хрситова Стефанова 2200485 София
Ивелина Борисова Синабова 2200487 София
Тошка Николова Иванова 0200201 Бургас
Адриана Божидарова Краева 0300322 Варна
Мая Светлозарова Фучиджиева 0300323 Варна
Фатме Исмаил Ахмед 0200202 Бургас
Милена Петрова Ненова 1600425 Пловдив
Мариета Димитрова Пачалова 1600426 Пловдив
Владислав Александров Илиев 0600066 Враца
Ренгинар Шукриева Раймова 1600427 Пловдив
Ваня Костадинова Терзииванова 0200203 Бургас
Анелия Димитрова Василева 0200204 Бургас
Моника Росенова Дандарова 2100039 Смолян
Мариета Мигленова Дечева 0300324 Варна
Соня Венева Соколова 1700056 Разград
Евсин Енверова Илиязова 1800092 Русе
Снежана Атанасова Хаджийска 0900072 Кърджали
Емилия Бориславова Дучева 2700087 Шумен
Бакъ Демирел Ахмед 1900041 Силистра
Пепа Енчева Чалъкова 2200488 София
Калина Георгиева Георгиева 2200489 София
Елица Костадинова Везьова 2200490 София
Емилия Томова Ганева 2200491 София
Мария Вътева Каменова 2200492 София
Мария Георгиева Божинова 0300325 Варна
Александра Пламенова Иванова 0300326 Варна
Габриел Стефанов Грозев 2400157 Стара Загора
ЗЛАТЕНА БОРИСЛАВОВА КАЛЧОВСКА 0300327 Варна
Ралица Райчева Райчева 1600428 Пловдив
Ваня Веселинова Кафалова 1600429 Пловдив
Айбенис Авни Дурхан 0900073 Кърджали
Евгения Станимирова Кючукова 0200205 Бургас
Нелина Рускова Русева 2800062 Ямбол
Деница Антонова Кръстева 2400158 Стара Загора
Лозена Венциславова Атанасова 0300328 Варна
Николета Христова Господинова 1800093 Русе
Севда Светланова Павлова 0900074 Кърджали
ВРЕМЕННО ЗАЛИЧЕН ПОРАДИ НЕПЛАТЕН ЧЛЕНСКИ-ВНОС
Диана Йорданова Стоянова 2700088 Шумен
ЗОЯ ТАКОВА ВАСИЛЕВА 0400099 Велико Търново
Лидия Тонева Янчева 1600430 Пловдив
Даниела Петрова Петрова 2400159 Стара Загора
Мария Кънчева Карлакашева 1600431 Пловдив
Антоанета Михайлова Асенова 1400099 Перник
Анелия Василева Найденова 1500185 Плевен
Мариела Стефанова Видева 1600432 Пловдив
Зоя Стефанова Манова-Стоимчева 2200493 София

<< първа стр. < предишна стр. 63/63

Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.