българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 

Честита Годишнина на съсловната ни организация!

Благодарим на всички колеги,гости,партньори и лектори,които
уважиха празника на

Българската асоциация на помощник-фармацевтите!
Честити да са ни членските карти!

Документи на БАПФУстав -регистриран в АВ

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

Приложение № 1-ориг.заявление за членство

Приложение № 4 ориг. -Заявление за заличаване от РК при промяна в (2)

Приложение № 7 ориг.- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВРЕМЕННО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИ ВНОС

Приложение № 9 ориг.Заявление за подновяване на членство

Годишен Финансов Отчет за 2019

Годишен Финансов Отчет за 2020 БАПФ
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.