българска асоциация на помощник фармацевтите
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ
вход за членове на БАПФ  
 
изх.№ 1-до МЗ вр представител във ВСФ
изх.№ 45 -Становище за ЗЛПХМ 2020
изх.№ 50-до БФС за среща
изх.№ 55-до МЗ вр Наредба1 (1)
изх.№ 65-до Националния оперативен щаб
изх.№ 67-до БФС-трак (1)-converted (1)
изх.№ 99 до д-р Дариткова-КЗ
изх.№118 БАПФ ЕНЬОВДЕН
изх.№126 до МЗ-проф.Ангелов – Копие
изх.№132 Поздравителен адрес до ПОБФ
изх.№133 до КЗ ЗБЖЕ
изх.№135-до ИАЛ вр верификация-2
изх.№136 до МЗ Наредба № 28
изх.№141 БЛС
изх.№142-17.11.2020-2
изх.№146 Поздравителен адрес до БСОФ 2020
изх.№147 до МЗ ваксинация
изх.№148-до КЗ вр Наредба № 28
изх.№158 -Становище до КЗ за ЗЗО
изх.№160-до КЗ за психолозите (1)
изх.№162-до НЗОК
изх.№175-до НЗОК
изх.№177 до РК за Въпросника на ЦКБ
изх.№183 до РЗИ,ИАЛ,МЗ
изх.№189
изх.№191-до МЗ
изх.№192 до РК Еньовден
изх.№209 до НЗОК
изх№212 до НЗОК
изх.№213 Информационен бюлетин № 13
изх.№214 първа линия
изх.№220 до МФ Подкрепа
изх.№225 до МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ (1)
изх.№228 -чл.5 от ЗБНЗОК
изх.№233 до Омбудсмана
изх.№235 до МЗ,БЛС,БЗС,БФС,БАПЗГ
изх.№238 до МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
изх.№239 зо зам.министър д-р Ал.Златков
изх.№240 до Л.Петкова
изх.№243 до проф.Кр.Гигов БЧК
изх.№244 до адв.Николова НЗОК
изх.№253 до МЗ
изх.№257-омбудсман вр отговор НЗОК (1)
изх.№259-до МЗ
изх.№255-до КНСБ за КТД-2021
изх.№ 263-до МЗ за среща
изх.№264-до доц.Тонев-председател на КЗ
изх.№265 до МФ Подкрепа
изх.№265
изх.№266-до НЗОК вр Правила отн. чл.5 ЗБНЗОК (1)
изх.№268 -Открито писмо
изх.№270 до КЗ ЗБНЗОК 2022
изх.№272 до КБФ +
изх.№274 до доц Пандов ++
изх.№278 + до ККПВ
изх.№279 до ОМБУДСМАНА
изх.№282-до доц.Тонев-председател на КЗ
изх.№289 Контрол на публ.средства
изх.№311до РК -свикване на Нац. съвет
изх.№314-до КЗ,МЗ,БФС
изх.№318-до МЗ вр КПЕ
Изх.№321-КЗ,МЗ,БФС,
Изх.№322-до БСЛАФ
Изх.№323-до проф.Златков
Изх.№324-до МЗ вр Наредба № 28
Изх.№326-до МЗ вр ПДФППФ
Изх.№327-до МЗ вр 02-01-202
Изх.№328-до БФС+КЗ,МЗ
Изх.№329-до А.Чорбанов
изх.№380 Покана за Конгрес 3333 (1)

Вх.No 53 от 20.03.2021Отговор Писмо от НЗОК
вх.No 56 от 5,04,2021 отговор от МЗ Жени Начева
вх.№89 от БФС 272_29.09.2021
вх.№ 90 НЗОК + МОН отговор от 14.10.2021г.
вх.№91 НЗОК + КЗ отговор 14.10.2021г.
вх.№96 от НЗОК 25.11.2021г.
вх.№97 02.12.2021г.
вх.№100 от МЗ писмо до БАПФ по 15-00-369
вх.№101 от МЗ писмо до РЗИ и ИАЛ
вх.№102 от 21.01.2022 от КНСБ
вх.№103 14.02.2022 от ОМБУДСМАНА
вх.№157 МЗ 04.06.2022
вх.№159 от МЗ
вх.№166 от ФЕЛДШЕРИ за Наредба № 1
ВХ.№167 БФС
вх.№169 от МЗ
вх.№176 от КД
вх.№172 от МЗ

 

Коледен бал на Българска асоциация на помощник -фармацевтите 03.12.2022г.ресторант на хотел „Земята и хората“ от 20.00ч.
На 22.10.2022г.в парк-хотел „Москва“ се проведе Втори Конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите.Беше направен подробен отчет за дейността на асоциацията за отчетния период юни 2019- октомври 2022г.,обсъдени бяха проблемите на съсловието
Интегративен подход в лечението на ОРВИ и COVID-19 - международен и български опит.
П О К А Н А Управителният съвет на РК на БАПФ Благоевград на основание чл.45,чл.46 и чл.47 от Устава на БАПФ свиква Редовно Общо Отчетно изборно събрание на РК на БАПФ Благоевград на 15.01.2023г./неделя/от 14.00ч.в зала на хотел „Алфа“ Благоевград,ул
ПОКАНА Управителният съвет на БАПФ ,на основание на чл.32.ал.2 от Устава на БАПФ свиква заседание на Националният съвет на БАПФ на 03.12.2022г. в гр.София,от 12.00ч. в зала „Мусала“ на хотел „Земята и хората“ с адрес: София,“Околовръстен път“ 27.
ПОКАНА На основание чл.30 ал.1 във връзка с чл.27 ал. 4 от Устава на БАПФ, Управителният съвет на БАПФ свиква Втори Конгрес на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, който ще се проведе на 22 октомври 2022 г.
Конференцията е акредитирана от НСК на БАПФ с двадесет кредита. Регистрация за участие на интернет страницата на Арбилис.
Конференцията е акредитирана от НСК на БАПФ с двадесет кредита.
Конференцията е акредитирана от НСК на БАПФ с двадесет кредита.
Лиляна Петрова: Трябват законодателни промени за дейността на помощник-фармацевтите Това може да реши проблема с лекарственото обслужване в селата и малките общини
Лиляна Петрова: Законодателни промени за пом.-фармацевтите за малките селища
Защо масово по малките населени места няма денонощни аптеки?
Защитен с авторско право © БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ - Всички права запазени.